"Precious Petar"

Povodom ekološkog kviza koji je održan 24.2.2021., s kolegom Petrom Ćurkom razgovarala je naša kolegica i urednica mrežne stranice Multimedijske skupine Anne-Marie Magovac. Intervju pročitajte na https://mazuranac.com/precious-p/ i upoznajte našeg Petra!

Primjedbe