Postovi

Prezentacija strojeva u FabLab-u

Maker Faire 2021

Čuvarica obale

Online eko kvizovi

"Precious Petar"

Plastic Free Challenge II/21

Dva zlata i platina !!! INOVA-MLADI 2020. i INOVA 2020.

Mediji o nama

Gdje smo trenutno? Planovi?

INOVA - MLADI 2020

Volonterska akcija čišćenja plaže Karma u Zadru 2020.

Prezentacija strojeva u Dječjoj kući Bijeli jelen 2020.