Postovi

Dva zlata i platina !!! INOVA-MLADI 2020. i INOVA 2020.

Mediji o nama

Gdje smo trenutno? Planovi?

INOVA - MLADI 2020

Volonterska akcija čišćenja plaže Karma u Zadru 2020.

Prezentacija strojeva u Dječjoj kući Bijeli jelen 2020.

Volonterska akcija čišćenja plaže Grabova 2019.

Maker Faire Zagreb 2019.

Što radimo?

Zašto mi?

Izložba prezentacije strojeva u Dječjoj kući Bijeli jelen